ALTINDAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
Sıra No
Hizmetin Adı
Başvuruda İstenen Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi
1
4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun Kapsamında Yapılan Şikâyet Denetimleri
Dilekçe, Sabim (184), Bimer (150), E-Posta Yoluyla Yapılan Başvurular
 
2 İş Günü
 
 
 
 
 
2
Ruh Sağlığı Hizmetleri
1- 1. Derece Yakını Veya Vasisinin Yada İkamet Ettiği Mahalle Muhtarının Dilekçesi Veya Savcılık Tarafından Muayene İstem Yazısı (Mahkeme Kararı Gereğince), 2- Başvuru Sahibi Şahıs İse T.C. Kimlik Numarası (Nüfus Cüzdanı Vb. Bir Belge İle Teyit Edilmiş Olmak Kaydıyla)
2 İş Gün
3
Çevre Sağlığı Şubesi; Ruhsata Esas Sağlık Raporu İşlemleri
Dilekçe Ve Resmi Kurumlardan Gelen Başvurular
10 İş Günü
4
Çevre Sağlığı Şubesi; Şikâyetlerle İlgili İşlemler
Dilekçe Ve Resmi Kurumlardan Gelen Başvurular
10 İş Günü
5
Ağız Diş Sağlığı Okul Taramaları
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İle İş Birliği İçinde
Okulların Açık Olduğu Süre Boyunca
 
 
6
İnceleme, Soruşturma, İhbar, Şikayet ve Suç Duyuruları İle İlgili Diğer İşler
Sabim, Bimer'e Yapılan Başvurular İle Şahısların Şikayet Veya Talep Dilekçeleri
-Soruşturmalar İçin 2 (İki) Yıl, 

-Bireysel Müracaatlar İçin Yasal Süresi İçerisinde Soruşturmanın Seyri Veya Sonucu Hakkında Bilgi Verilir.
7
Ayniyat
Sarf Malzemeleri Ve Demirbaşların İlgili Kurumlara Devir-Teslimi
5 İş Günü
8
Sivil Savunma
- Yangın Tatbikatı
 
Gerektiğinde Derhal
9
Maaş İşlemleri
Gerekli Bilgi Ve Belgeler
3  İş Günü
10
Merkezimiz Bölgesindeki Vatandaşların Aile Hekimi Değiştirme İşlemleri
T.C. Kimlik Numarasının Yazılı Olduğu Bir Kimlik İle Şahsi Müracaat
Belgelerin Toplum Sağlığı Merkezine Ulaşmasını Müteakip 30 Gün
11
Evde Sağlık Hizmetleri
1.Başvuru Formu
2.Tc Kimlik No                                                                                                                                                                        
 6-7 İş Günü
 
 
 
 
 
 
 
 
12
Evlilik İşlemleri
 
1- 18 Yaşını Doldurmuş Olanlar;
 • Nüfus Cüzdanı Aslı
 • 1 Adet Fotoğfraf
2- 17 Yaşında Olanlar İçin;
 • Nüfus Cüzdanı Aslı
 • 1 Adet Fotoğraf
 • Vukuatlı Nüfus Kağıdı Örneği
 • Anne Ve Babanın Nüfus Kağıdı İle Gelmesi
3- 16 Yaşında Olanlar İçin;
 • Anne Ve Babanın Nüfus Kağıdı İle Gelmesi
 • Vukuatlı Nüfus Kağıdı Örneği
 • Anne Ve Babanın Nüfus Kağıdı İle Gelmesi
 •  
 • Cumhuriyet Savcılığından Evlenebilir Belgesi
4- 50 Yaş Ve Üzeri;
 • Nüfus Cüzdanı Aslı
 • 1 Adet Fotoğfraf
            2 İş Günü
*Kan Sonuçları Çıkmadan İşlemler Tamamlanmamaktadır.
13
Hac Ve Umre Aşıları
Tc Kimlik No Yazılı Nüfus Cüzdanı
30 Dakika
14
Ölüm Bildirim Sistemi
Ölüm Bildirim Formu                              ( Hastaneden Alınacak ) Tc Kimlik No Yazılı Nüfus Cüzdanı
2 İş Günü
 
 
15
Doğrudan Gözetimli Tedavi Koordinasyonu
-Verem Hastalığından Ölenler Ve Tedaviden Çıkanlar İçin Bildirim
- Verem Hastalarının İlaçlarının Asm Lere Teslimi
Verem Savaşı Dispanserlerinden Gelen Bilgiler
 
 
3 İş Günü
 
 
 
16
Aile Hekimliği Kayıt İşlemlerinin Yürütülmesi
1.   T.C Kimlik Numarası
2.   Kayıt Olmak İstedikleri Aile Hekimlerine Şahsi Müracaatları
3.   Aile Hekimlerinin Herhangi Bir Nedenle Müracaatı  Kabul Etmemesi      Durumunda Toplum Sağlığı Merkezine  Müracaatları      
 
1 İş Günü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
Bağışıklama Hizmetleri
1-Okul Aşıları
- Bölgede Bulunan Okulların Rutin Aşılarını Yapmak
-Öğrencileri Aşılar Konusunda Eğitmek
2-Aşı Kampanyalarının Takibi
3-Aşı Temini Ve Dağıtımı;
- Söz Konusu Aşılama Programları İçin Yeterli Aşı Teminini Sağlamak
- Aile Hekimlerinin Aşı Teminini Sağlamak Ve Dağıtmak
- Yapılan Hizmetlerin İstatistik Çalışmasını Yapıp İl Sağlık Müdürlüğüne Sunmak.
Belirli Periyotlarla