İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
                SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Dini Soruların Cevaplandırılması
Sözlü ve yazılı olarak yapılmaktadır.
Telefon ve sözlü sorular anında, diğeri 7 gün içerisinde
2
İhtida İşlemleri
1- Dilekçe, 
2- Fotoğraf (4 adet),
3- Yabancı uyruklu ise pasaport örneği. 
1  Saat
3
Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Hizmetleri
Telefonla sorulanlar ile yüz yüze görüşme talepleri
Anında
4
 
Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Hizmetleri
 
E-posta veya dilekçe.
5 Gün
5
Kurban Hizmetleri
İlçe Kaymakamının başkanlığında oluşturulan Kurban Hizmetleri Komisyonu vasıtasıyla kurban satış ve kesim yerleri belirlenerek, kesim yapılan yerlerin denetiminin yapılması ve hijyenik şartlarda kurban kesiminin sağlanması.
Kurban Bayramı öncesi ve günlerinde
6
Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi
Kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımız Türkiye Diyanet Vakfı tarafından belirlenen ücreti bankaya yatırıp banka dekontunu Müftülüğe ulaştırarak kurbanlarını kestirebilirler.
30 Dakika
7
Cami Dersleri
Dilekçe
(Haftada 3 gün ders)
1 Gün
8
İlçe İçi ve İlçe Dışı Naklen Atamalar
1- Dilekçe,
2- Tayin talebi İl Müftülüğüne gönderilir,
3- Münhal kadro sınav müracaatları İl Müftülüğüne yapılır.
30 Dakika
9
İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursu Kayıtları
1- Dilekçe,
2- Öğrenci veli dilekçesi,
3- Diploma sureti – Karne fotokopisi,
4- (2) adet fotoğraf.
10 Dakika
10
Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzni
Dilekçe 
2 Gün
11
Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzni
1- Dilekçe,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
5 Gün
12
 
Vaaz ve İrşat Hizmetleri
 
Yıl boyunca devam etmektedir.
Devamlı
13
Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri
Form dilekçe
10 Dakika
14
Kur'an Kursu Açılışı
1- Kurs binasına ait tahsis belgesi,
2- Bina tanıtma formu,
3- Sağlık Müdürlüğü raporu, 
1 Ay
15
Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına Kayıt İşlemleri
Form dilekçe
10 Dakika
16
Hac Ön Kayıt İşlemleri
1-  Form dilekçe,
2-  Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3-  Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair dekont.
30 Dakika
17
Umre Kayıt İşlemleri
1- Form Dilekçe,
2- Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az (1) yıl
    olan pasaport,
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- Umre seyahat ücretinin yatırıldığına dair para dekontu,
5- Aşı kartı,
6- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18
    yaşından küçük erkekler için, noterden alınacak
    muvafakatname ile taahhütname,
7- 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek 
    olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp
    birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise
    akrabalık belgesi.
30 Dakika
18
Cami Derneklerinin İl Dışı Yardım İstekleri için İstenen Belgeler
1-  Dilekçe,
2-  İl Dernekler Müdürlüğü İzin Belgesi,
3-  Yetki Belgesi,
4-  Kaymakamlık Üst Yazısı,
5-  İbanlı Banka Hesap numarası
20 Gün
19
Cami Yapımı
1- Dilekçe,
2- Tasdikli Proje,
3- Şahıs ile Mal sahibinin Noterden Tasdikli Taahhütname, 
4- Tapu fotokopisi, 
5- Arsanın Belediye İmar Planında Cami Yeri Olarak
    Tahsisine Dair Belge.
15 Gün
20
Cami Derneklerinden Gelen Yardım Talepleri
1- Keşif Özeti,
2- İnşaat  Fotoğrafı,
3- Tapu/Tahsis Belgesi,
4- Teşekkülün Hukukî Statüsünü gösteren belge,
5- Teşekkülün faaliyette olduğuna dair belge,
6- İnşaat Ruhsatı veya Onarım Belgesi. 
30 Gün
21
Gerçek veya Tüzel Kişilerce (Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma Dernekleri vb.) Cami Yaptırma Başvuru İşlemleri
1- Cami yeri imar planında ibadet alanı olarak ayrılmış
    olmalıdır.
2- Cami yapılacak alan 2500 m² den küçük olmamalıdır. 
3- Camii yapacak şahıs veya tüzel kişiler dilekçe ile müracaat
    edeceklerdir.
4- Cami yapılacak yerin Tapusu olacaktır.
5- Cami derneği tarafından cami yapılacaksa; Cami
    yapılacağına dair alınan kararın fotokopisi getirilecektir. 
6- Köylerde yapılacak cami için Köy Muhtarlığı Karar Alacak
    ve kararın fotokopisi getirilecektir.
7- İl ve İlçelerde yapılacak camiler için Müftülükçe Valilik
    ve Kaymakamlık onayı alınacaktır.
30 Gün
22
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması
 Dilekçe veya e-posta
15 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
:
İlçe Müftülüğü
İkinci Müracaat Yeri
:
Kaymakamlık
İsim
:
Enver TÜRKMEN
İsim
:
Erol KARAÖMEROĞLU
Unvan
:
İlçe Müftüsü
Unvan
:
Kaymakam
Adres
:
Altındağ Müftülüğü
Adres
:
Hükümet Konağı
Telefon 
:
0312 310 16 96 – 0312 310 89 35
Telefon 
:
0312 384 74 64
Faks
:
0312 311 72 10
Faks
:
0312 384 76 77
e-Posta
:
altindag@diyanet.gov.tr
e-Posta
:
altindag@icisleri.gov.tr