KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ALTINDAĞ İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
1
ÇKS Kaydı İşlemleri
(Ücretli)
1-Tapu kayıtlarının onaylı fotokopisi
2-Çiftçi Belgesi
3-Muhtar ve aza onaylı çiftçi kayıt formu
4-Nüfus cüzdanı fotokopisi
5-SGK kaydı var ise; sicil numarasını gösterir belge
6-Kiralık arazi varsa kira sözleşmesi
7-Dilekçe
15 GÜN
 
2
MGD Müracaatları
1-Dilekçe
2-ÇKS kaydı İşlemleri için gerekli belgeler
3-Nüfus cüzdanı
15 DAKİKA
 
3
Yem Bitkisi Desteklemesi
(Ücretli)
1-Dilekçe
2-ÇKS kaydı İşlemleri için gerekli belgeler
3-Nüfus cüzdanı
1 SAAT
 
4
Sertifikalı Fidan ve Tohum Kullanımı Desteklemesi
(Ücretli)
1-Dilekçe
2-ÇKS kaydı İşlemleri için gerekli belgeler
3-Fatura
4-Talep Formu
5-Nüfus cüzdanı
1 SAAT
 
5
Prim Desteklemesi (ücretli)
1-Nüfus Cüzdanı
2-Başvuru Dilekçesi (Müdürlüğümüzden temin edilecek)
3-Alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya fatura)
4-Borsa alım satım beyannamesi
5-Fatura listesi(Müdürlüğümüzden temin edilecek)
1 SAAT
 
6
Toprak Tahlili Desteklemesi
1-Başvuru Dilekçesi
2-Güncellenmiş Çitçi Kayıt formu
3-Arazi Bilgileri ürün formu
4-Toprak Analizi formu
15 DAKİKA
 
7
ÇKS Belgesi
(Ücretli)
1-Nüfus cüzdanı (dosya sisteme girilmiş ise)
15 DAKİKA
 
8
Üretici Kayıt Defteri Onaylanması
1-Üretici Kayıt Defteri
15 DAKİKA
 
9
Bitki Koruma Ürün Reçetesi
1-Nüfus cüzdanı
2-Hastalık veya zararlı numunesi
15 DAKİKA
 
10
Tarımsal Sulama Amaçlı Tesislerin Uygunluk Belgesi
1-Dilekçe
2-Yeraltı suyu kullanma belgesi
3-Kimlik
4-ÇKS Belgesi
5-Tapu
6-Makbuz
 
15 GÜN
 
11
Arazi Cins Değişikliği
 
1-Dilekçe
2-Tapu fotokopisi
3-Nüfus cüzdanı
15 GÜN
 
12
Tarımsal Arazi Satışı
1-Tapu Müdürlüğü yazısı
2-Tapu kaydı
15 GÜN
 
13
Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve SGK için Zirai Gelir hesaplaması
1-İlgili Kurum Yazısı veya Dilekçe
2-Nüfus Cüzdanı
3-Tapu Sicil Müdürlüğünden gayrimenkul kaydı yazısı
4-Belediye Başkanlığından gayrimenkul kaydı yazısı
1 GÜN
 
14
Bilgi Edinme Hakkı (4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu)
Elektronik ortamda başvuru olursa T.C. Kimlik numarası ile mail adresi, oturma işyeri adresi, cevabı nasıl istediği (yazılı, e-posta), dilekçe ile başvuruluyorsa mutlaka imzalı dilekçesi avukatı vasıtası ile müracaat etmesi durumunda pullu vekâletname, tüzel kişi müracaatında yetki belgesi istenir. Dilekçelerde isim, adres, tarih ve TC kimlik numarası bulunmalıdır (4982 SK. 6.Md.)
15 GÜN
 
15
Doğal Afetlerden Zarar Gören Çiftçilerin Tespiti (Borç Erteleme
1-Başvuru Dilekçesi
2-Güncellenmiş Çitçi Kayıt formu
3-Komisyon Kararı
45 İŞ GÜNÜ
 
16
Su Ürünleri Menşeii Belgesi Verilmesi
1-Şahsen başvuru
1 İŞ GÜNÜ
 
17
Amatör Balıkçı Belgesi
1-Başvuru dilekçesi
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi
3-1 adet fotoğraf
4-Döner sermaye makbuzu
15 İŞ GÜNÜ
 
18
Su Ürünleri Stok Tespiti
1-Başvuru dilekçesi
5 İŞ GÜNÜ
 
19
Çiftçi Kursları
1-Yayım programı ve talepler
15 İŞ GÜNÜ
 
20
Hastalık Çıkış Sönüş İşlemleri
1-Başvuru dilekçesi
2-Laboratuar raporu
3-Komisyon kararı Veteriner Hekim tarafından verilen rapor
1 İŞ GÜNÜ
 
21
Canlı Hayvan ve Hayvan Maddeleri İçin Düzenlenen
Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu
1-Kanatlılarda Nakil Beyannamesi EK-1
2-Koyun-Keçilerde Nakil Belgesi EK-2
3-Sığırlarda Hayvan Pasaportları
4-Sığır, Koyun ve Keçilerde Şap Aşısı
5-Koyun ve Keçilerde PPR Aşısı
6-Gezginci arıcılarda İşletme Tescil Belgesi ve Arı Konaklama Belgesi EK-1
7-Yarış atlarında Pedigrili Pasaportunun bulunması. Bunların dışındaki at, katır ve eşeklerde Kimlik Belgesi
8-Hayvan ve Hayvan Maddeleri İçin İrsaliye Fotokopisi
9-Hayvanların Kulak Küpeli Olması (Küpeli olmayan hayvanların sevki yapılmaz.)
10-Hayvanlar muayene edilen ilçe Müdürlüğüne getirilmelidir.
11-Döner sermaye sevk raporu ücreti, Dezenfeksiyon ücreti ve Hayvan Pasaport ücretinin yatırıldığına dair makbuz.
1 İŞ GÜNÜ
 
22
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve İşletme Tescil İşlemleri
1-Başvuru dilekçesi
2-Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve işletme tescil müracaat formu
3-Başka Köyden Satın Alınmışsa Muhtar onaylı Pasaport
4-İlçe Sınırları Dışından Satın Alınmışsa Veteriner Sağlık Raporu
5-Kesilen Hayvanlar İçin Mezbaha Veteriner Hekimce gönderilen Belge
1 İŞ GÜNÜ
 
23
Aktif Koloni Desteklemesi
1-Başvuru dilekçesi
2-Arılık ve koloni bildirim formu
1 İŞ GÜNÜ
 
24
Gezginci Arıcılar İçin Konaklama İzni Verilmesi
1-Arıcının konaklayacağı yere göre imzalatacağı AKB (Arıcılık Kayıt Belgesi) nin birinci bölümü
2-Konaklayacağı yerdeki İlçe Müdürünün AKB nin 2. bölümünün onayı
1 İŞ GÜNÜ
 
25
Arıcılık Desteklemesi
1-Müracaat Formu EK-1
2-Arıcılık Birliğine Üyelik Belgesi
3-Arıcı kayıtlı olduğu İl/ilçe dışında müracaat ediyorsa
(Arı Konaklama Belgesi, Yurtiçi hayvan sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu)
BAKANLIKÇA BELİRLENİR
 
26
İşletme Hayvan Varlığını Gösterir Belge 
1-Başvuru dilekçesi
1 İŞ GÜNÜ
 
27
Anaç Koyun Keçi Desteklemesi
1-Başvuru dilekçesi (Üreticiler yetiştirici örgütlerine başvurur. Yetiştirici örgütleri İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.)
BAKANLIKÇA BELİRLENİR
 
28
Sığır Cinsi Hayvanların Kayıt Silindi Belgesi
1-Başvuru dilekçesi
2-EK-48 İşletmedeki Hayvan Bildirim Formu
3-TARSİM Kapsamındaysa TARSİM Eksperinin Raporu
1 İŞ GÜNÜ
 
29
Buzağı Desteklemesi 
1-Başvuru dilekçesi (Soy kütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar örgütleri aracılığıyla veya doğrudan İl/ilçe Müdürlüklerine başvurur.
30 GÜN
 
30
Anaç Sığır ve Manda Desteklemesi
a) Anaç sığır desteklemesinden faydalanmak isteyen yetiştiriciler:  
1- Başvuru dilekçesi (Üreticiler tarafından üyesi bulunduğu örgüte başvurulur. Üretici örgütleri, üyeleri adına İl/İlçe Müdürlüklerine başvurur)
b) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler: Başvuru dilekçesi
30 GÜN
 
31
Çiğ Süt Desteklemesi
1- Süt faturası veya müstahsil makbuzu (Üretici tarafından üyesi olduğu Süt Üreticileri Birliğine teslim edilir. Süt Üreticileri Birliği tarafından Ulusal Süt Kayıt Sistemine kaydı yapılarak, İl/İlçe Tarım Müdürlüğüne onay için teslim edilir)
2-Ziraat Odasından alınan Çiftçilik Belgesi 
3 AY
 
 
32
İstatistiki Bilgi Talebi
1-Başvuru Dilekçesi
15 İŞ GÜNÜ
 
33
Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Hisseli Arazi Satış İçin Uygunluk Belgesi
1-Tapu Müdürlüğünden yazı
2-Tapu kaydı (çaplı fotokopi)
3-Çaplı kroki 
5 İŞ GÜNÜ
 
34
Mera İşgali ile ilgili şikâyetler
1-Başvuru dilekçesi
5 İŞ GÜNÜ
 
35
Hayvancılık İşletmeleri İçin Kapasite Raporu Düzenlenmesi
1-Başvuru Dilekçesi
2-Üretim alanlarını gösterir tapu örneği
3-Kiralık yerler için kira kontratı örneği
4-Çalışan teknik personelin diploma örnekleri
5-Üretim yerleri yerleşim krokisi
6-İşletmenin yıllık üretim miktarlarını gösterir belge
15 İŞ GÜNÜ
 
36
Hayvanların Kayıt Altına Alınması
1-Başvuru Dilekçesi
2-Küpe Kontrolü
3-Belgelerin Tamlığı 
3 İŞ GÜNÜ
 
37
Hayvancılık İşletmelerinin Denetlenmesi
1-Şikâyet
3 İŞ GÜNÜ
 
38
Süt Desteklemeleri-Askıya Çıkarılan İcmallere İtirazların Sonuçlandırılması
1-Başvuru Dilekçesi
5 İŞ GÜNÜ
 
39
Süt Tozu Üretimi Desteklemeleri
1-Başvuru dilekçesi,
2-Bakanlıktan alınan üretim izin belgesi,
3-Ulusal süt konseyine üyelik belgesi,
4-Ticaret ve Sanayi Odalarından alınan kapasite raporu,
5-Destekleme kapsamında, üretebileceği süt tozu miktarını gösteren noter onaylı taahhütname,
6-Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge,
7-Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve ekindeki Hammadde Sarfiyat Tablosu,
8-Sadece süt tozu üreterek satan işletmelerden Dâhilde İşleme Rejimi kapsamındaki imalatçı-ihracatçılar ile yapılan sözleşme metni
5 İŞ GÜNÜ
 
40
İşletme Kayıt Belgesi
Gıda Satışı Yapan ve Toplu Tüketime Sunan İş Yerleri
1) Dilekçe ve Beyanname (Ek-4) 2) Döner sermaye makbuzu
15 Gün
 
41
İşletme Kayıt Belgesi
Gıda Üreten İş Yerleri
 (Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği Kapsamındaki İş Yerleri Hariç)
1) Dilekçe ve Beyanname (Ek-4)
2) Üreteceği ürünlerin isimleri ve yıllık üretim kapasiteleri beyanı (üretim yerleri için)
3)5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun Ek-1 göre istihdamı zorunlu personel
4) Döner sermaye makbuzu
15 Gün
 
42
Yem işletme Kayıt Belgesi
1) Yem işletme Onay Formu (Ek-4)
2) İş Akış Diyagramı
3) Döner sermaye makbuzu
30 Gün
 
43
TAPDK Tütün Mamulü Perakende Satış Belgesi (Gerçek Kişi Başvurusu)
 
Satış İşletmeleri
1)Başvuru Formu (www.tapdk.gov.tr internet adresinden alınacak çıktı)
2)Kimlik Belgesi Örneği
3)İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
4)Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
5)Belge Bedeli Ödemesine ilişkin Tahsilat Dekontu (Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal Hesabına yatırılacak)
6)Vergi Levhası
15 Gün
 
44
TAPDK Açık Alkollü İçki Satış Belgesi (Gerçek Kişi Başvurusu)
1)Başvuru Formu (www.tapdk.gov.tr internet adresinden alınacak çıktı)
2)Kimlik Belgesi Örneği
3)İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
4)Mesafe Şartına Uygunluk Belgesi
5)Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
6)Belge Bedeli Ödemesine ilişkin Tahsilat Dekontu (Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal Hesabına yatırılacak)
7)Vergi Levhası
15 Gün
 
45
TAPDK Tütün Mamulü Perakende Satış Belgesi (Tüzel Kişi Başvurusu)
1)Başvuru Formu (www.tapdk.gov.tr internet adresinden alınacak çıktı) 2)Kimlik Belgesi Örneği (Tüzel kişiliği temsil yetkisine haiz olduğuna dair belge noter onaylı vekaletname yada imza sirküleri, temsil yetkisi olan kişinin nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb.) 3)işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
4)Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) (Tüzel kişiliğin idare organı başkan ve üyelerinin adli sicil raporları, Limited şirketlerde müdür sıfatına haiz kişi ile varsa imza yetkili ortakların, Anonim şirketlerde ise başvuru yapan yetkilinin yanı sıra yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adli sicil raporları) 5)Belge Bedeli Ödemesine İlişkin Tahsilat Dekontu (Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal Hesabına yatırılacak)
 6)Vergi Levhası
7)Ticaret Ünvanının Yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
8)Yetkili kişilere ait imza sirküleri veya vekaletname örneği
15 Gün
 
46
TAPDK Alkollü İçki / Etil Alkol Perakende Satış Belgesi (Tüzel Kişi Başvurusu)
1)Başvuru Formu (www.tapdk.gov.tr internet adresinden alınacak çıktı) 2)Kimlik Belgesi Örneği (Tüzel kişiliği temsil yetkisine haiz olduğuna dair belge noter onaylı vekaletname yada imza sirküleri, temsil yetkisi olan kişinin nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb.) 3)işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
4)Mesafe Şartına uygunluk belgesi
5)Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) (Tüzel kişiliğin idare organı başkan ve üyelerinin adli sicil raporları, Limited şirketlerde müdür sıfatına haiz kişi ile varsa imza yetkili ortakların, Anonim şirketlerde ise başvuru yapan yetkilinin yanı sıra yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adli sicil raporları) 6) Belge Bedeli Ödemesine İlişkin Tahsilat Dekontu (Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal Hesabına yatırılacak)
7)Vergi Levhası
8)Ticaret Ünvanının Yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
9)Yetkili Kişilere İlişkin İmza Sirküleri veya Vekâletname Örneği
15 Gün
 
47
Gıda Şikayeti Değerlendirme
1-Alo gıda hattı şikâyet formu ( ALO 174 )
2-Kontrol ve Denetim Tutanağı
3-EK-2, EK-3, HACCP Tetkik Formu (Uygulanıyorsa)
15 İŞ GÜNÜ
 
48
Şahit Numune Analizi Talebi
1- Dilekçe
2- Kargo ücreti dekontu
3- Analiz ücreti dekontu
15 İŞ GÜNÜ
 
49
Şahit Numune Geri Alma Talebi
1-Dilekçe (Tebliğ tarihinden itibaren)
1 HAFTA
 
50
Yem Üretim, Yem Depolama ve Satışa Arz Etme  Yerlerinin Kontrolü
1-Şikâyet formu
2-Rutin Kontrol (Kontrol raporu)
15 GÜN
 
 
51
Yem İşletmelerinin Kayıt İşlemleri
1-Başvuru formu
2-İşyeri açma ruhsatı
10 İŞ GÜNÜ
 
52
Üretim Satış Ve Toplu Tüketim Yerlerinin Denetimi
1-Gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzeme üretimi ve/veya gıda satış ve toplu tüketimi yapılan işyerlerinde gıda güvenliği şartlarına uygunluk, denetim tutanağı
2 SAAT (1 İŞ YERİ)
 
 
 
 
HAZIRLAYAN                                                                                      ONAYLAYAN
Bilgin KAYA                                                                                            Sabri ÇOBAN
Zir. Yük. Müh.                                                                                         İlçe Müdürü
…../../2016                                                                                        …../../2016