İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kamu Hizmet Standartları Tablosu
 
       
ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI
 İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
  KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ
1
YİVSİZ TÜFEK
1-İlçemize hitaben yazılmış talep dilekçesi                                    7 İŞ GÜNÜ
RUHSATNAMESİ 2-Aile Hekimliğinden alınmış Psikolojik, Nörolojik ve ruhsal yönden Tüfek ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair rapor.                         
(Yeni Kayıt-Yenileme) 3-Adli sicil belgesi (Kaydı varsa onaylı kesinleşme şerhli mahkeme kararı)
  4-Veraset ve Harçlar vergi dairesine yatırılan 44.10 tl tüfek ruhsat harcı
  5-2000TL. nin üzerinde vergi borcu bulunmadığına dair yazı
  6-Nüfus Cüzdanı fotokopisi                                                                                                                     
  7-4 adet vesikalık fotoğraf                                                                                                                                     
  8-1 adet Naylon kapaklı dosya, 
  9-1 adet kalın Mavi Klasör                                                                                           
2 YİVSİZ TÜFEK 1-Dilekçe                                       7 İŞ GÜNÜ
 SATIN ALMA BELGESİ 2-Adli sicil belgesi (bir önceki müracatı ile aradaki fark 6 ayı geçmişse)                                 
  3-Nüfus Cüzdan Aslı ve Fotokopisi                                    
  4-Ruhsatname Aslı ve Fotokopisi
3 SES VE GAZ FİŞEĞİ 1-Dilekçe                                        20 DAKİKA
ATABİLEN SİLAH 2-Adli Sicil Belgesi                                    
BİLDİRİM BELGESİ 3-Nüfus Cüzdan aslı ve fotokopisi
  4-Fatura aslı ve fotokopisi
  5-Kaydolunacak Kurusıkı tabanca
4 DİLEK VE ŞİKAYET BAŞVURULARI 1-Dilekçe 15-30 GÜN
2-İhbar
3- Bilgi Edinme Müracaatı
5 POLİS MERKEZİ AMİRLİKLERİNE KİMLİK BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER (ŞİRKETLER İÇİN) 1-İmza Sirküleri 30 DAKİKA
2-Vergi Levhası Örneği
3-Ticaret Sicil Gazetesi Örneği
4-İşletme Ruhsatı (İş Yeri Açma ve Çalıştırdığına Dair)
5-Bildirim Formu (İş Yeri Sahibinin İşletici Kimlik Bilgilendirme Belgesi (Muhtar ve İşyeri onaylı)
6-Bildirim Formu ( Çalışanlara ait kimlik bildirim belgesi  (Muhtar ve İşyeri onaylı)
6 POLİS MERKEZİ AMİRLİKLERİNE KİMLİK BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER (ŞAHISLAR İÇİN) 1-Vergi Levhası Örneği 20 DAKİKA
2-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
3-Bildirim Formu (İşyeri sahibi ve yada işleticiye ait form (Muhtar ve İşyeri onaylı)
4-Bildirim Formu (Çalışanlar İçin (Muhtar ve İşyeri onaylı)
7 HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER 1-Kaymakamlık makamına dilekçe ile müracaat edilecek(Kullanma ve gösteri yeri, gösteri başlama ve bitiş tarih-saati, hangi maddeden ne kadar kullanılacağı belirtilerek patlayıcı maddeleri kullanma ruhsatı olan bayiler aracılığı ile gösteri tarihinden 72 saat önce verilecek) 3 İŞ GÜNÜ
2-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden en az 10 gün önceden uygunluk belgesi alınacak
3-Patlayıcı maddeleri kullanacak olan bayii tarafından ise; Piroteknik mamul ruhsat fotokopisi, Sigorta poliçe fotokopisi, patlatıcıların kimlik ve yeterlilik belgesi fotokopisi ile patlayıcı maddeleri nakledenlerin güvenlik belgesi fotokopisi ve taahhüt namesi getirmesi gerekmektedir.
8 İDARİ PARA CEZASI TAHSİLATI 1-İdari Yaptırım Cezası Tutanağı 5 DAKİKA
9 OTEL ŞİFRE İŞLEMLERİ 1-Dilekçe
2-İşyeri Açılış Ruhsatı
3-Sabit IP numarası
4-Personel listesi
5-E-mail adresi
6- Şahsen müracat
15 DAKİKA
10 KİRALIK ARAÇ BİLDİRİM SİSTEMİ 1-Dilekçe
2-Vergi Levhası Aslı ve Fotokopisi
3-İşyeri açma ruhsatı
4-Anonim şirketlerde Ankara Ticaret Odası Sicil Gazetesi Fotokopisi
5-Kimlik veya süresi geçerli pasaport
6-E-mail adresi
7-Sabit IP numarası
8-Sabit telefon numarası
9-Şahsen Müracaat
30 DAKİKA
11 YURDA GİRİŞ-ÇIKIŞ BELGESİ 1-Şahsın dilekçesi veya Resmi Üstyazı                                                                                                             
2-Nüfus Cüzdanı Aslı   
3.Şahsın vekilinin müracaat etmesi halinde noterden veya konsolosluklardan verilen vekaletname  4.Yabancı uyruklu ve çifte vatandaşların pasaport ve identity card fotokopileri
1 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksik belge ile başvuru yapılmamasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine başvurunuz. Yukarıdaki belgeler standart müracaatlar için geçerlidir, özel durumlarda ekstra belge istenebilir.
       
       
               İlk Müracaat İkinci Müracaat  :   
  Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Altındağ Kaymakamlığı  
İsim  Uğur KAYRAN Erol KARAÖMEROĞLU  
Ünvan  : İlçe Emniyet Müdürü Kaymakam  
Adres : Gültepe Mah. Babür Cad.   Ziraat Mahallesi Etlik Caddesi  
   No:134 ALTINDAĞ-ANKARA Altındağ/ANKARA  
Telefon  : 0 312 517 21 06-07 0 312 384 74 64  
Faks  : 0 312 517 21 55 0 312 384 76 77  
 
                                       
 
                                       
Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı ve Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar Hizmeti Sunmakla Görevli/Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı Hizmetin Sunum Sürecinde Hizmetin Elektronik Olarak Sunulup Sunulmadığı
Merkezi İdare Taşra Birimleri Mahalli İdare Diğer
(Özel Sektör v.b.)
Başvuruda İstenen Belgeler İlk Başvuru Makamı Paraf Listesi Kurumun Varsa Yapması Gereken İç Yazışmalar Kurumun Varsa Yapması Gereken Dış Yazışmalar Mevzuatta Belirtilen Hizmetin Tamamlanma Süresi Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi Yıllık İşlem Sayısı
01 14798736-6996 912.990.000 YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ
(Yeni Kayıt-Yenileme)
Altındağ İlçe Emniyet Müd. Sorumluluk bölgesinde ikamet eden 18 yaşını doldurmuş, Yivsiz Av Tüfeği ruhsatnamesi almasında engel hali bulunmayan, Türk vatandaşlarına yivsiz av tüfeği ruhsatnamesi, satın alma belgesi ve Ses/Gaz fişeği atabilen silahların kayıt altına alınması ve süresi biten ruhsatnamenin 5 yıl süreyle yenileme işlemidir 2521 Sayılı Kanunun 9. Maddesi
2521 Sayılı Kanunun Uygulanmasına dair Yönetmeliğin 10. Maddesi                                                                                                
T.C Vatandaşı olanlar Altındağ Kaymakamlığı Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü
Belgelendirme Büro Amirliği
    1-Dilekçe-                                  
2-Sağlık Raporu                         
3-Adli Sicil Belgesi
4-Vergi Dairesine yatırılan Makbuz
5-Vadesi Geçmiş 2.000 TL Üzeri Vergi Borcu Bulunmadığına Dair Yazı
6-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7-4 adet vesikalık fotoğraf
8-1 adet naylon kapaklı dosya,
9- 1 adet kalın mavi klasör
Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü
Belgelendirme Büro Amirliği
Büro Memuru, Büro Amiri, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı 1-2521sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 12. maddesi gereği yivsiz av tüfeği devir ve dosya işlemleri
2- parmak izi alımı ve GBT sorgulama işlemleri
2521 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 12. maddesi gereği yivsiz av tüfeği yenileme ve devir işlemleri ruhsatname dosya veya fatura talep işlemleri. Yok 7 iş Günü 424 Sunulmuyor
02 14798736-6996 912.990.000 YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ
(Satın Alma Belgesi)
Yeni Yivsiz Av Tüfeği satın almak isteyenler için yapılan  işlemlerdir. 2521 Sayılı Kanunun Uygulanmasına dair Yönetmeliğin 10. Maddesi T.C Vatandaşı olanlar Altındağ Kaymakamlığı Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü
Belgelendirme Büro Amirliği
                                    
1-Adli Sicil Belgesi                      
2-Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
3-Dilekçe
4-Ruhsatname Aslı ve Fotokopisi
Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü
Belgelendirme Büro Amirliği
Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü
Belgelendirme Büro Amirliği
Yok Diğer Birimlerce düzenlenip, Müdürlüğümüzce yapılan yenileme işlemi ilgili birimlerden dosya talep edilmektedir. Yok 7 iş Günü 464 Sunulmuyor
03 14798736-6996 912.990.000 SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAH
BİLDİRİM İŞLEMİ
Kurusıkı tabir edilen silahla ilgili silahın kayıt altına alındığına dair verilen zorunlu belgedir. 5729 Sayılı Kanunun 3. Maddesi
5729 Sayılı Kanunun Uygulanmasına dair Yönetmeliğin 8. Maddesi
T.C Vatandaşı olanlar Altındağ Kaymakamlığı Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü
Belgelendirme Büro Amirliği
    1-Dilekçe                                      
2-Adli Sicil Belgesi                                   
3-Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi
4-Fatura aslı ve fotokopisi
5-Kaydolunacak Kurusıkı tabanca
Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü
Belgelendirme Büro Amirliği
Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü
Belgelendirme Büro Amirliği
Yok Yok Yok 20 dakika 157 Sunulmuyor
04 14798736-6996 912.990.000 DİLEK VE ŞİKAYET BAŞVURULARI İlgili makamlara yapılan dilek ve şikayetlerin incelenerek gerekli cevabın verilmesi 3071Sayılı kanuna göre, Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir Türkiyede ikamet eden herkes Altındağ Kaymakamlığı Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü
İdari İşler Büro Amirliği
    1-Dilekçe
2- E-Mail
3- İhbar
Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü İdari İşler Büro Amirliği Büro Memuru, Büro Amiri, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Bağlı birimlerle yapılan yazışmalar Diğer Birimlerce düzenlenerek müdürlüğümüze yada bizce düzenlenip diğer birimlerce yapılan yazışmalar. 15-30 gün 15-30 gün 2622 Sunuluyor
5 14798736-6996 912.990.000 KİMLİK BİLDİRME KANUNU POLİS MERKEZİ AMİRLİKLERİNE KİMLİK BİLDİRİMİ BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER (ŞİRKETLER İÇİN) 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu T.C Vatandaşı olanlar Altındağ Kaymakamlığı Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirlikleri      1-  İmza Sirküleri                                                                                                                                                                         2- Vergi Levhası Örneği                                                                                                                                                                3- Ticaret Sicil Gazetesi Örneği                                                                                                                                                          4- İşletme Ruhsatı (İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRDIĞINA DAİR)                                                                                                     5- Bildirim Formu (İŞ YERİ SAHİBİNİN İŞLETİCİ KİMLİK BİLDİRME BELGESİ FORM1 (MUHTAR VE İŞ YERİ ONAYLI OLACAKTIR)                                                                                                                                                                                        6-Bildirim Formu (ÇALIŞANLARA AİT KİMLİK BİLDİRİM BELGESİ FORM 2 (MUHTAR VE İŞ YERİ ONAYLI OLACAKTIR)                                Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Büro Memuru, Büro Amiri, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı   İlgili İl/İlçe Emniyet Müd./Jandarma Komutanlığı   30 dak 2622 Sunulmuyor
6 14798736-6996 912.990.000 KİMLİK BİLDİRME KANUNU POLİS MERKEZİ AMİRLİKLERİNE KİMLİK BİLDİRİMİ BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER (ŞAHISLAR İÇİN) 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu T.C Vatandaşı olanlar Altındağ Kaymakamlığı Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirlikleri      1- Vergi Levhası Örneği                                                                                                                                                                                2- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı                                                                                                                                                    3- Bildirim Formu (İŞ YERİ SAHİBİ YADA İŞLETİCİYE AİT FORM1 (MUHTAR VE İŞ YERİ ONAYLI OLACAKTIR)                                                                                                       4-Bildirim Formu (ÇALIŞANLAR İÇİN  FORM 2 (MUHTAR VE İŞ YERİ ONAYLI OLACAKTIR)                                   Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Büro Memuru, Büro Amiri, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı   İlgili İl/İlçe Emniyet Müd./Jandarma Komutanlığı   20 dak   Sunulmuyor
7 14798736-6996 912.990.000 2521 SKM KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ  2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik  T.C Vatandaşı olanlar Altındağ Kaymakamlığı Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü
Belgelendirme Büro Amirliği
     1- Kaymakamlık makamına dilekçe ile müracaat edilecek (Dilekçede kullanma ve gösteri yeri, gösteri başlama/bitiş tarih ve saati, kullanma sebebi ve hangi maddeden ne kadar kullanılacağı belirtilerek patlayıcı maddeleri kullanma ruhsatı olan bayiler aracılığıyla gösteri tarihinden 72 saat önce virilecek)
2-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (en az 10 gün önceden) uygunluk onayı alınacak.
3- Patlayıcı  maddeleri kullanacak olan bayiinin hazırlayacağı;

    - Piroteknik mamül ruhsat fotokopisi
    -Sigorta poliçe fotokopisi

    -Patlatıcıların kimlik ve yeterlilik belgesi fotokopisi
    -Patlayıcı maddeleri nakledenlerin güvenlik belgesi fotokopisi ve taahütnamesi getirilecek.
Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Br. Me.
Brl. Amiri
Müd. Yrd.
İlçe Em. Müd.
Kaymakam
  İlgili İl/İlçe Emniyet Müd./Jandarma Komutanlığı   20 dak   Sunulmuyor
8 14798736-6996 912.990.000 İDARİ PARA CEZASI TAHSİLATI 5326 sayılı kabahatler kanunu, 4733 Tütün ve alkol piyasası düzenleme kurulu teşkilat ve görevleri hakkında kanun, 1774 sayılı kimlik bildirme kanunu ,5779 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun ,2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılabilen Tüfekler,Nişan Tabancaları ve Av Bıçıklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurlmasına Dair Kanunlara göre yazılan idari yaptırım karar tutanaklarının tahsili ve ilgili itiraz edilen mahkemelere belge ve cevap (savunma) yazılması 5326 sayılı Kabahatler kanunun madde 17-4'e göre Amme Alacaklarının Tahsil usulü kanun hükümlerine göre tahsilat yapılır T.C Vatandaşı olanlar Altındağ Kaymakamlığı Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü
İdari İşler Büro Amirliği
    1-İdari Yaptırım Karar Tutanağı Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü İdari İşler Büro Amirliği İlçe Emniyet Müdürlüğü Mutemeti   Kaymakamlık- Vergi Dairesi ve Mahkemelerle yapılan yazışmalar   5 Dakika 4 Sunulmuyor
9 14798736-6996 912.990.000 OTEL ŞİFRE İŞLEMLERİ Otel-Motel-Pansiyon-Yurt gibi geçici ikamet edilen yerlerde konaklayanların kimlik kayıtlarının yapıldığı sistem 1774 sayılı kimlik bildirme kanunu T.C Vatandaşı olanlar Altındağ Kaymakamlığı Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü
Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği
    1-Dilekçe
2-İşyeri Açılış Ruhsatı
3-Sabit IP numarası
4-Personle listesi
5-E-mail adresi
6- Şahsen müracat                                                 7-İşyeri adres kodu                                                 8- Oda yatak sayısı                         
Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği         15 dakika   Sunulmuyor
10 14798736-6996 912.990.000 Kiralık Araç Bildirim Sistemi araç kiralama işi yapan firmaların kayıt altına alındğı sistem 1774 sayılı kimlik bildirme kanunu T.C Vatandaşı olanlar Altındağ Kaymakamlığı Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü
Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği
    1-Dilekçe
2-Vergi Levhası Aslı ve Fotokopisi
3-İşyeri açma ruhsatı
4-Anonim şirketlerde Ankara Ticaret Odası Sicil Gazetesi Fotokopisi
5-Kimlik veya süresi geçerli pasaport
6-E-mail adresi
7-Sabit IP numarası
8-Sabit telefon numarası 
Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği         30 dakika 16 Sunulmuyor
11 14798736-6996 912.990.000 Yurda Giriş- Çıkış Belgesi Vatandaşların Yurda Giriş- Çıkış tarihlerini gösterir Belgenin Tanzim Edilmesi EGM'nin 09/03/2005 tarih ve 2005/26      sayılı genelgesi T.C Vatandaşı olanlar Altındağ Kaymakamlığı Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü
Belgelendirme Büro Amirliği
    1-Şahsın dilekçesi veya Resmi Üstyazı                                                                                                             
2-Nüfus Cüzdanı Aslı   
3.Şahsın vekilinin müracaat etmesi halinde noterden veya konsolosluklardan verilen vekaletname  4.Yabancı uyruklu ve çifte vatandaşların pasaport ve identity card fotokopileri                                                                                                      
Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü
Belgelendirme Büro Amirliği
Büro Memuru, Büro Amiri, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı       1. Gün   Sunulmuyor