ANKARA / ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ)
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 'NÜN VERDİĞİ HİZMETLER
1 Zabıta İş ve İşlemleri - -
2 Çalışma Programları - -
3 Günlük Çalışma Programları - -
4 Aylık Çalışma Programları - -
5 Nöbetler ve Görev Dağılımları - 1 gün 
6 Denetim Raporları - -
7 Günlük Paporlar - -
8 Aylık Raporlar - -
9 Tutanaklar Dilekçe 7 gün
10 Araştırma Tutanakları Dilekçe 7 gün
11 Zaptedilen Eşyalar Tutanağı Dilekçe 7 gün
12 Adres Tespit Tutanakları Dilekçe 7 gün
13 Mali Durum Tespit Tutanakları Dilekçe 7 gün
14 Ceza Tutanakları Dilekçe 7 gün
15 1608 sayılı Kanun Gereği Dilekçe 7 gün
16 3572 sayılı Kanun Gereği Dilekçe 15 gün 
17 3194 sayılı Kanun Gereği Dilekçe 1 gün 
18 5326 sayılı Kanun Gereği Dilekçe 7 gün
19 Diğer Dilekçe 7 gün
20 Denetimler Dilekçe, e-mail,
şahsen müracaat,
telefon
7 gün
21 Esnaf Denetimleri Dilekçe, e-mail,
şahsen müracaat,
telefon
7 gün
22 Pazar Denetimleri Dilekçe, e-mail,
şahsen müracaat,
telefon
7 gün
23 Seyyar Denetimleri Dilekçe, e-mail,
şahsen müracaat,
telefon
7 gün 
24 Kurumlardan Gelen Talimatlar - 7 gün
25 Cumhuriyet Savcılığından Gelen Talimatlar - 7 gün
26 Emniyet Teşkilatından Gelen Talimatlar - 7 gün
27 Tebligatlar - 7 gün 
28 Kurum adına yapılan Tebligatlar - 7 gün
29 Diğer Kurumlar Adına Yapılan Tebligatlar - 7 gün
30 Diğer - 7 gün
31 Küşat Ruhsat İşleri Sıhhi, gayrisıhhi
ve umumaaçık yerler için istene belgeler aşağıda ayrı ayrı belirtilmiştir.
-
32 Kurumlarla Yazışma - 7 gün
33 Küşat Heyet Raporları - 7 gün 
34 Verilen Küşat ve Ruhsatlar - -
35 Verilen Küşat ve Ruhsatlar
2. ve 3. sınıf gayrısıhhi
müesseseler için)

1-ÇTV Kaydı**
2-Maliye Vergi Levhası Fotokopisi
3- 1 Adet Fotoğraf Ustalık Belgesi
4-Esnaf Sicil  Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
5-İmza Sirküsü Motor Beyannamesi
6-Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma İzin Belgesi**
7-İtfaiye Raporu 

Ayrıca Gıda İmalathanelerinden; 1-Çevre Kirlenmesini Önleyici Rapor Kapasite Raporu2- Gıda Üretim Akış Şeması
3-Gıda Mühendisi Sözleşmesi
30 gün 
36 Verilen Küşat ve Ruhsatlar
(sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması)

1-ÇTV Kaydı**
2-Maliye Vergi Levhası Fotokopisi
3- 1 Adet Fotoğraf
4-Esnaf Sicil  Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
5-İmza Sirküsü
6-Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma İzin Belgesi**
7-İtfaiye Raporu  
Müracaat
edilen gün 
37 Verilen Küşat ve Ruhsatlar
(umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerinin ruhsatlandırılması)

1-ÇTV Kaydı**
2-Maliye Vergi Levhası fot.
3- 1 Adet Fotoğraf
4-Esnaf Sicil  Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
5-İmza Sirküsü
6-Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma İzin Belgesi**
7-İtfaiye Raporu 
8-Bulaşıcı hastalık olmadığına dair Sağlık Raporu
9-Adli Sicil Belgesi 
30 gün
38 Verilen Küşat ve Ruhsatlar
(hafta tatili izin belgesi)
Şahsen Müracaat
İşyeri Açma ve
Çalışma
Ruhsatının
Fotokopisi
1gün 
39 Verilen Küşat ve Ruhsatlar
(mesul müdürlük izin belgesi)
Dilekçe ekinde;

1-Sağlık Raporu
2-Adli Sicil Kaydı
3-Fotograf
4-Noter Tasdikli Yetki Belgesi
1 gün 
40 Verilen Küşat ve Ruhsatlar
(canlı müzik izin belgesi)
Dilekçe ile
müracaat edilecek
-
41 Ölçü ve Ayar İşleri
(işyerleri ve Pazar yerlerindeki ölçü ve
ölçü aletlerinin kontrolü)
Beyan
formu
7 gün 
42 Ölçü ve Ayar Talepleri
(işyerleri bizzat başvuru yapmaları )
Beyan
formu
7 gün 
43 Ölçü ve Ayar Beyannameleri Beyan
formu
7 gün 
44 Ölçü Aletlerinin Kontrolü - 7 gün 
45 Ani Kontroller - 7 gün 
46 Yıllık Kontroller - 7 gün 
47 Tutanaklar - 7 gün 
48 Ölçü Aletleri Kontrol Raporları - 7 gün 
49 Sanayi Bakanlığından Gelen Talimatlar - 7 gün 
50 İmha Edilen Gıda Maddesi Tutanakları - İmha
edilir
51 Gıda Denetimleri   15 güne kadar
MALİ HİZMETLER  MÜDÜRLÜĞÜ 'NÜN VERDİĞİ HİZMETLER
52 Bina Vergisi tahakkuk ve terkin
işlemleri
1- Aslı ibraz edilen:
1.1. T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı**,
1.2. Özel veya kamu tüzel kişisine ait Ticaret Sicil Gazetesi veya kuruluş bilgilerini gösteren onay (İlgili Kanun maddesi gibi) yazısı,
1.3. Tapu senedi,
1.4. Enkaz satış senedi, 
1.5. Yapı Kullanma İzin Belgesi**,
1.6. Bina inşaat m2 cetveli
fotokopileri**

2- Kısmen soruda sorularak İdaremizce düzenlenen ve mükellef onayına sunulan Bina Vergisi Bildirimi


 
30 dakika
53 Arazi ve Arsa Vergisi tahakkuk
ve terkin işlemleri
1- Aslı ibraz edilen:
1.1. T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı**,
1.2. Özel veya kamu tüzel kişisine ait Ticaret Sicil Gazetesi veya kuruluş bilgilerini gösteren onay (İlgili Kanun maddesi gibi)
1.3. Tapu senedi,
fotokopileri

2- Kısmen soruda sorularak İdaremizce düzenlenen ve mükellef onayına sunulan Arazi Vergisi Bildirimi

 
 
54 Çevre Temizlik
Vergisi tahakkuk ve terkin işlemleri
1- Aslı ibraz edilen:
1.1. T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı**,
1.2. Özel veya kamu tüzel kişisine ait Ticaret Sicil Gazetesi veya kuruluş bilgilerini gösteren onay (İlgili Kanun maddesi gibi) yazısı,
1.3. Binanın kullanım hakkını gösteririr, tapu senedi, kira kontratı v.b. belge
1.4. Binanın fiilen kullanılmaya başlandığı tarihi gösterir yoklama fişi veya benzeri belge
fotokopisi.

2- Kısmen soruda sorularak İdaremizce düzenlenen ve mükellef onayına sunulan Çevre Temizlik Vergisinin tahakkukuna esas bildirim

 
30 dakika
55 İlan Ve Reklam
Vergisi tahakkuk işlemleri
1- Aslı ibraz edilen:
1.1. T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı**,
1.2. Özel veya kamu tüzel kişisine ait Ticaret Sicil Gazetesi veya kuruluş bilgilerini gösteren onay (İlgili Kanun maddesi gibi) yazısı fotokopileri

2- Kısmen soruda sorularak İdaremizce düzenlenen ve mükellef onayına sunulan İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi

 
30 dakika
56 Eğlence Vergisi tahakkuk ve terkin işlemleri 1- Aslı ibraz edilen:
1.1. T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı**,
1.2. Özel veya kamu tüzel kişisine ait Ticaret Sicil Gazetesi veya kuruluş bilgilerini gösteren onay (İlgili Kanun maddesi gibi) yazısı,
fotokopileri

 
30 dakika
57 Vergi ve diğer
kamu alacaklarının tecili ile taksitlendirilmesi
1- Tecil ve taksitlendirme taleb yazısı.

50.00 TL üzeri borç için
2- Borcun tecil edilebilmesi
için aranılan teminat,


 
30 dakika
58 Vergi ve diğer
kamu alacaklarının tahsili
Müracaat 30 dakika
59 Kişi veya firma ödemeleri 1-Kimlik Tespiti,
2-SGK'den  borcu olmadığına dair yazı,
3-Tüzel Kişiliklerde; Para tahsilinde yetkili olduğunu gösterir belge
30 dakika
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER  MÜDÜRLÜĞÜ 'NÜN VERDİĞİ HİZMETLER
60 TALEP
 VE
 ŞİKAYETLER
Adres,
Telefon,
Adı ve Soyadı,
1-4 gün
61 BİLGİ EDİNME T.C Kimlik numarası,adres, telefon, ad ve soyad bilgileri 15 gün
62 vergi,
emlak
çtv,ırv
borçlarını
ödeme
T.C.Kimlik no
vergi sicil no,
elektronic posta
adresi
Aynı gün
63 vatandaş
şikayetleri
T.C.Kimlik no
özel/tüzel kişi,
elektronic posta
adresi
15 gün
64 Bilgi
edinme
T.C.Kimlik no
özel/tüzel kişi,
elektronic posta
adresi
15 gün
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 'NÜN VERDİĞİ HİZMETLER
65 Ağaç budama (Kamuya ait) Dilekçe, Altın Masa, Fax  1-3 gün
66 Ağaç budama (Şahısa ait) Dilekçe,Altın Masa,  Fax ve Kesim ücret bedel makbuzu  1-3 gün
67 İlaçlama Dilekçe, Altın Masa, Fax  1-3 gün
68 Peyzaj uygunluk Belgesi
(yapıların bitkisel peyzaj uyg.kontrolü)
Dilekçe,
Ücret alındı makbuzu
2-3 gün
69 Peyzaj uygunluk Belgesi
(yapı izni için yapısal ve bitkisel peyzaj uygulama projelerinin kontrolü)

 
Dilekçe, 15 gün
70 Gürültü Dilekçe 7 gün
71 Bakım-Onarım Hizmetleri Dilekçe, Altınmasa,faks,telefon 1 gün 
72 Malzeme Talepleri Dilekçe, Altınmasa,faks,telefon 3 gün
73 Yapısal ve Bitkisel Peyzaj tasarım talepleri Dilekçe, Altınmasa,faks,telefon 1-3 gün
74 Talebe uygun yenileme ve Onarım çalışması Dilekçe, Altınmasa,faks,telefon 1-3 gün
75 Kuduzla Mücadele Faks, E-mail, Dilekçe,  1-3 gün
76 Evcil Hayvan Poliklinik Hizmeti Şahsen , Telefon

(ÜCRET ? BİLGİSİ  BİLDİRİLECEK)
Hemen
77 Sokak Hayvanları e-mail, faks, telefon, 15 gün
78 Kene Mücadelesi Dilekçe, Faks 15 gün
79 Kuş gribi Dilekçe, Faks 15 gün
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 'NÜN VERDİĞİ HİZMETLER
80 Bordür,
Kilittaş,
Merdiven,
Taş Duvar,
Tuğla Duvar Briket Duvar
Beton Atımı,
Sıva Yapımı,
Kanal,
Moloz,
Dolgu Yapımı,
Asfalt Yama,
Asfalt Kaplama,
Yol açımı,
Malzemeli Bakım,
Tuz atımı,
Demir Korkuluk,
Izgara Temizliği,
Boya Yapımı,
Mozaik Yapımı,

 
Dilekçe 1-5 gün
81 Gecekondu yıkımı Uzlaşma Yazısı** 1-5 gün
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 'NÜN VERDİĞİ HİZMETLER
82 Asker Aile Yardımı Yeşilkartı Olanlar: 1-Yeşilkart fotokopisi
                             2- Askerlik Şube Yazısı.

Er-Erbaş Sağlık Karnesi Olanlar:
                           1-Er-Erbaş Ailesi Sağlık Karnesi fotokopisi.
                           2- İkametgah İlmühaberi

 
1 gün 
83 Yaşlılar ve Barınma evi hizmeti 1-İkametgah Belgesi,
2-Sabıka kaydı
3-Vukuatlı Nüfus Kayıt örn,
4-Sağlık Kurulu Raporu
1 gün 
84 Konukevi Hizmeti 1-Hastane yazısı.
2-sağlık güvence evrakı

 
1 gün 
85 Şahıs ve Kurumlara
Yardım
Müracaat 1-5 gün
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 'NÜN VERDİĞİ HİZMETLER
86 Temizlikle ilgili
Talep ve
Şikayetler
Şahsen veya
Elektronik yolla müracaat,
2 saat
87 Açık Alan İlaçlaması ile ilgili Talep ve Şikayetler Şahsen veya
Elektronik yolla müracaat,
12 saat
88 Ücretli İşyeri ve Konut  İlaçlama Hizmeti Dilekçe,
Ücret Alındı belgesi**
12 saat
89 Vidanjör Hizmeti Ücret Alındı Belgesi** 12 saat
90 Çöp ev Temizleme Hizmeti Dilekçe 7 gün
91 Ambalaj atığı Geri Kazanım Hizmeti Dilekçe 1 gün 
92 İbadethanelerin temizliği   2-3 gün
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 'NÜN VERDİĞİ HİZMETLER
93 HANIMLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR
MERKEZLERİ ÜYELİĞİ


1. İKAMETGAH BELGESİ
2. 1 ADET FOTOĞRAF
Aynı gün
94 SPOR,
 (FİTNESS, AEROBİC,STEP VS)


1. İKAMETGAH BELGESİ
2. 1 ADET FOTOĞRAF
3-SAĞLIK RAPORU
Aynı gün
95 SEMİNER, TOPLANTI,  SEMPOZYOM,  GEZİ V.S Şahsen Müracaat   Aynı gün
96 HOBİ VE EL BECERİ KURSLARI
1-1 ADET FOTOĞRAF
2-ÖĞRENİM BELGESİ FOTOKOPİSİ.
kurs süresi
97 NİKAH
 (Yerli)
1-NÜFUS CÜZD.ASLI VE FOTOKOPİSİ.
2-NÜFUS KAYIT ÖRN.
3-EVLENME
BEYANNAMESİ
4-FOTOĞRAF
5-SAĞLIK RAPORU
6-İZİN BELGESİ(Gerekirse)

 
nikah günü
aynı gün
98
NİKAH
(Yabancı)
1-EVLENME EHLİYET BELGESİ
2-PASAPORT TERCÜMESİ
3-EVLENME
BEYANNAMESİ
4-FOTOĞRAF
5-SAĞLIK RAPORU 
nikah günü
aynı gün
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 'NÜN VERDİĞİ HİZMETLER
99 Mimari Proje 1- tapu tescil belgesi
2- vekaletname
3- imar durumu
4- yol kotu                                                5- mimari projeler         
6- dilekçe             
15 gün
100 Betonarme-Statik Proje
1- dilekçe
2- betonarme projeler ve statik hesapları
                                                                     
15 gün
101 Tesisat Projeleri 1- dilekçe
2- tesisat proje ve hesapları              
15 gün
102 Zemin Etüdleri 1- dilekçe
2- jeolejik etüt  ( sondajlı)                      
15 gün
103 Asansör Ruhsatları 1-dilekçe
2-CE  belgesi     
3-AT  uygunluk beyanı     
4-Asansöre ait son kontrollük beyanı    
5-Bakım sözleşmesi   
6-3 tk asansör uygulama projesi              
15 gün
104 Yapı Ruhsatı 1-ÇAP( 1 YIL SÜRELİ)  3194 SAYILI İMAR KANUNU+ ANK. İMAR YÖNET.
2-KANAL KEŞİF ÖZETİ(ASKİ ONAYLI)  3194 SAYILI İMAR KANUNU 23. MADDESİ GEREĞİ
3- STABİLİZE YOL KEŞİF ÖZETİ:(BÜY. BEL. VEYA ALT BEL. İMAR MÜD. ONAYLI) 3194 SAY. İMAR KAN. 23. MADDESİ GEREĞİ
4-TOPRAK KAZI HESABI+ METREKARE CETVELİ ONAYI (ANKARA İMAR YÖNET.)
5-TAPU TESCİL BELGESİ(1 AYLIK) ALTINDAĞ TAPU SİCİL MÜD.
6-MÜTEAHHİT SİCİL BELGESİ+ADRES TAAHHÜTNAMESİ:4708 SAYILI YAPI DENETİM KANUNU
7-MÜTEAHHİT VEGİ LEVHASI FOT:4708 SAYILI KANUN
8-ŞANTİYE ŞEFİBELGELERİ+NUMARATAJ BELGESİ:4708 SAYILI KANUN+NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU
9-HARÇ VE ÜCRETLER:2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLER KANUNU+ ALTINDAĞ BELEDİYE MECLİSİ
10-İNŞAAT SÖZLEŞMESİ: ANKARA İMAR YÖNETMELİĞİ+4708 SAYILI KANUN
11-MESLEK ODALARI SİCİL BELGELERİ+ TC NO’LARI:ANK. İMAR YÖNET.+4708 SAYILI KANUN
12- PROJE KONTROL FORMLARI(MİMARİ+STATİK+MEKANİK+ELEKTRİK):4708 SAYILI KANUN
13-SIĞINAK RAPORU: SIĞINAK YÖNET.+ ANKARA İMAR YÖNET.
14-YAPI DENETİM BELGELERİ+YETKİLİSİNİN TC NO+ VERGİ NO: 4708 SAYILI KANUN
15-MİMARİ, BETONARME, SIHHİ TESİSAT , ELEKTRİK(TEK ONAYLI), DOĞALGAZ(EGO ONAYLI), CEBRİ HAVALANDIRMA, KAT KALORİFERİ, ASANSÖR(VARSA),TELEFON ANKASTRE( TÜRK TELEKOM ONAYLI),YANGIN PROJELERİ(ALGILAMA, SÖNDÜRME, TAHLİYE) ZEMİN ETÜD RAPORU: 3194 SAYILI İMAR KANUNU+ANKARA İMAR YÖNETMELİĞİ+YANGIN YÖNETMELİĞİ+SIĞINAK YÖNETMELİĞİ
16-YAPI SAHİBİ TC NO+ VERGİ DAİRESİ+ MÜTEAHHİT SSK VEYA BAĞKUR NO: 4708 SAYILI KANUN.
 
105 İmar Bilgisi T.C Kimlik No,
Adres
15 gün
106 Tevhid, İfraz, Yola Terk Değişiklik tasarımı,
 tapu kaydı,
vekalet,
çap
15 gün
107 Parselasyon Planı    
108 Yapı Kullanım İzin Belgesi 1.Ruhsat Üzerine,Temel Vizesi
2. Kanal  Vizesi
3.Emlak Alım  Vergisi İlişik Kesme Belgesi**
4.Cins Değişikliği Yazısı
5.13*18 Ebadında Ön ve Arka Cephelerden 2’şer Adet Fotoğraf
6.Çevre Düzeni Vizesi/Ağaç Ücreti**
7.Asansör Ruhsatı
8.İşgaliye Borcu Olmadığına Dair Yazı**
9.Doğalgaz Tesisatlarının EGO’dan Kontrolü
10.SSK’dan İlişiksiz Belgesi
11.Telefon Ankastre Vizesi
12.Ank.Byk.Bldyesinden Numarataj  Yazısı
13.Sığınak Raporu
14.Harç ve Ücretler**
15.Bykş. Bldy. İtfaiye Daire Baş. YangınYönetmeliğine Uygunluk Yazısı
16.Renkli Cephe Onayı.
17.İskan Dilekçesi
30 Gün
109 Yapı Kontrol   30 Gün
110 İMAR DURUMU  APLİKASYON KROKİSİ,
DİLEKÇE
_
111 İMAR PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ  HAZIRLANMASI                DİLEKÇE   3 AY
112 RESTORASYON PROJELERİ   _
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 'NÜN VERDİĞİ HİZMETLER
113 Arsa Tahsis ve satışları Beyan Formu
Tapu fotokopisi
15 gün
114 Konut tahsisi ve satışı Beyan Formu
 Geçici teminat
30-35 gün
115 Kiraya verme Beyan Formu
 Geçici teminat
1 ay
116 Ecrimisil işlemi Beyan Formu 10 gün
117 KAMULAŞTIRMA 1-BEYAN FORMU
2- TAPU KAYDI**                     3- EMLAK VERGİ BEYANI**
4-2981 SAYILI YASAYA  GÖRE İ.A.M. EVRAKLARI**         
45 GÜN
118 ARSA TAHSİSİ 1- İ.A.M. BAŞVURULARI 2- TAPU TAHSİS BELGESİ                              3- 1985 ÖNCESİ VERGİ MAKBUZU                                                4- MÜLKİYET ARAŞTIRMA FORMU  10 gün
119 ARSA-KONUT TAHSİSİ 1- MÜLKİYET ARAŞTIRMA FORMU                                 2- SSK-BAĞKUR-EMEKLİ SANDIĞI KAYDI
3- BEYAN FORMU

 
10 gün
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN VERDİĞİ HİZMETLER
120 CENAZE HİZMETİ
(Hastanede vefat edenler için)
Hastanede Yatarken Vefat Etti İse;1- Hastane yetkilisinden alınan onaylı defin izin belgesi .

Hastanede yatışı yapılmadan (Acil Servis)vefat etti ise;
1-Doktor Raporu
2-Nüfüs Cüzdanı aslı
Aynı gün
121 CENAZE HİZMETİ
(Evde vefat edenler için)
1- Belediye Doktoru veya herhangi bir Doktordan alınmış Rapor.
2-Nüfus Cüzdanı aslı.
Aynı gün
122 CENAZE HİZMETİ
(Kimsesiz ve yoksullar için)

1-Doktor Raporu.
2-Nüfus Cüzdanı aslı
Aynı gün
123 CENAZE HİZMETİ
(yurtdışından gelen cenaze işlemi)
1-Havaalanı Yetkililerinin düzenlediği belge. Aynı gün
124 CENAZE
 NAKİL HİZMETİ
(Şehir içi ve Şehir dışı)
1-Müracaat
2-Cenaze Nakil Belgesi
Aynı gün
125 HASTA NAKLİ
(Böbrek hastalarının hastanelere diyaliz nakli)
Müracaat Aynı gün
126 AMBULANS
HASTA
NAKLİ
(akıl hastalarını hastaneye muayeneye götürüp getirme)

Kaymakamlık yazısı
 
Aynı gün
       
   Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
   ** Bu evraklar, Kurumumuzda ENTEGRASYON-BİLGİ PAYLAŞIMI ağı başladığında  vatandaştan istenilmeyecektir.
  İlk Müracat Yeri : İkinci Müracaat Yeri            :       
  İsim                   :    İlgili Birim Müdürleri İsim                                    :    İlgili Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yrd.  
  Unvan               : Unvan                                :  
  Adres               :    Altındağ Belediyesi Adres                                 :    Altındağ Belediyesi  
  Tel                    :   0 312. 507 00 00 Tel                                      :   0 312.507 00 00  
  Faks                 : Faks                                   :  
  e-posta            : e-posta                               :  
       
  İLK VE İKİNCİ DERECE MÜRACAAT YERLERİ
       
                                                HİZMETİN ADI                                              İLK MÜRACAAT YERİ     İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
  Zabıta Müdürlüğünce yürütülen hizmetler                                                              Zabıta Müdürü                          Süleyman ONAYCI Başkan Yardımcısı
  Mali Hizmetler Müdürlüğünce yürütülen hizmetler                                                Mali Hizmetler Müdürü           Orhan BABUCCCU Başkan Yardımcısı
  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yürütülen hizmetler                                           İmar ve Şehircilik Müdürü     Ziya KALAYCIOĞLU Başkan Yardımcısı
  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yürütülen hizmetler                                          Emlak ve İstimlak Müdürü    Ali AKKAN Başkan Yardımcısı
  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce yürütülen hizmetler                            Çevre Koruma ve Kont.Md.   Gökçen YAZICI Başkan Yardımcısı
  Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen hizmetler                                                         Fen İşleri Müdürü                  Turgay SEVİNDİK Başkan Yardımcısı
  Temizlik İşleri Müdürlüğünce yürütülen hizmetler                                                Temizlik İşleri Müdürü            Ali ŞEN Başkan Yardımcısı
  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yürütülen hizmetler                    Basın Yayın ve Halkla İlişk.Md.         Ahu ÖZYAKUP Başkan Yardımcısı
  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yürütülen hizmetler                                     Sosyal Yardım İşleri Müdürü            Mehmet KANGIRTAY Başkan Yardımcısı
  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülen hizmetler                                   Kültür ve Sosyal İşler Müdürü           Cengiz KESKİN Başkan Yardımcısı
  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce yürütülen hizmetler                         İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.        Süleyman YAVUZ Başkan Yardım